20 Sep, 2018

Tilfluktsrom

 

Undertegnede har siden 1980 jobbet med tilfluktsrom i egen regi og utført nybygg og servise for Lier Maskin AS til kommuner, statsbygg, sykehus, skoler og private. Senere har vi jobbet med rehabilitering, oppgradering og servise etter gjeldende forskrifter som sier at eier av bygg pkt.2.1.1 og §10 §34 i sivilforsvarsloven plikter å vedlikeholde og utføre minst 1-årlig kontroll av tilfluktsrommet.

Tilfluktsrommet kan brukes til det meste , men må unngå ombygging av fasader og åpninger. Generelt gjelder dette tilfluktsrom bygget etter 1966. Vi mener det er like stor interesse for eier som for leier at tilhørende tilfluktsrom er i beredskapsmessig orden også med tanke på det økende trusselbilde.

En befaring av et tilfluktsrom består av en tilstandsrapport som innbefatter sjekk av dører, luker, krigsventilasjon, ventiler, nødlys, nødsamband, luftekanaler, trykk-test, skilting ute og inne, kabel og rørgjennomføringer, opptelling av løsøre, sjekk av ytre barrierer mm. All dokumentasjon og tilstandsrapporter forblir i kundens eie og blir ikke vist eller overført til andre, ei heller tilhørende myndigheter. Husk at tilfluktsrommets beskaffenhet kan hefte ved et eventuelt eiendomssalg.

 

Kontakt Knut Toivonen for mer informasjon. Tlf. 93069281