20 Sep, 2018

 Produktgodkjennelser og egenerklæringer

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) skriver på sin hjemmeside, sitat: "Det er ingen offentlige godkjenningsordninger for produkter og tjenester som omfattes av forskrift om elektronisk utstyr", sitat slutt. Vårt sjokkspjeld omfattes av dette.

DSB har heller ingen godkjenningsordning for sjokkventiler til eks. traforom i kreftverk (ref. juridisk avd. DSB). Det samme gjelder forsvarets forskningsinstitutt FFI.

Densa AS har i en periode på to år produktutviklet, testet og sertifisert produkter for bruk i eksplosjonsutsatte rom.

Vårt sjokkspjeld innehar følgende sertifikater og tester: Trykk>> 10 bar, røyktetthets-test NS EN 1634-4 og varme/branntest 750 grader i 60 minutter, samt sertifikater på sveis og stålkvaliteter. Vår samarbeidspartner Linak Norge sine aktuatorer og styringssystemer gjør "sjokkspjeld" komplett med sin CE merking og øvrig dokumentasjon.

Når vi er ferdige med inneværende ordre har vi i løpet av 2016 ha levert over 100 ulike enheter til fornøyde kunder rundt i Norge hvor sikkerhet, dokumentasjon, enkel montasje og rask levering til riktig pris var avgjørende.

Priser og dokumentasjoner gis på forespørsel.